Katolg Spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami druków


OR-1 Założenie i przekształcenie stowarzyszenia zwykłego.
Opis usługi

OR-2 Wpis do ewidencji
a) klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
b) uczniowskich klubów sportowych.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2
 

OR-3
Wpis zmian do ewidencji:

a) klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, których obejmuje zmiany w:
- statucie
- składzie osobowym zarządu
- składzie osobowym komisji rewizyjnej
- adresie siedziby
b) uczniowskich klubów sportowych, który obejmuje zmiany w:
- statucie
- składzie osobowym zarządu
- składzie osobowym komisji rewizyjnej
- adresie siedziby

Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2
Wniosek 3
Wniosek 4
Wniosek 5


OR-4 Wszczęcie procesu likwidacji - odnośny wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych:
Opis usługi
Wniosek


OR-5 Wykreślenie z ewidencji:
a) klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
b) uczniowskich klubów sportowych
Opis usługi
Wniosek

OR-6 Wydanie wypisu z ewidencji:

a) klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
b) uczniowskich klubów sportowych
Opis usługi
Wniosek

 OR-7 Wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych:

a) klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
b) uczniowskich klubów sportowych
Opis usługi
Wniosek