Elektroniczny Punkt Obsługi Mieszkańców

Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

20 maja 2015

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol Wydziału "ZK"

Kierownik Biura - Robert Kozal

Starostwo Powiatowe

 Rynek 17

63-900 Rawicz

Pracownicy urzędują w pokoju nr 23

tel. 65 546 5137

 email: obywatelski@powiatrawicki.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w zakresie wydawania pozwoleń na zbiórkę publiczną i zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego Państwa i pochowanie na terenie Powiatu Rawickiego.