Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2015

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Symbol Wydziału "GN"

Naczelnik Wydziału - Janusz Turek

Starostwo Powiatowe

Rynek 17

63-900 Rawicz

Pracownicy:

tel. 65 546 5110 - Naczelnik - pok. 25

tel. 65 546 5111 - pok. 24A

tel. 65 546 5112; 65 546 5113 - Ewidencja gruntów - pok. 24

tel. 65 546 5115; 65 546 5116; 65 546 5117 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej - pok. 3-5

email: geodezja@powiatrawicki.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.