Katalog spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2015

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami druków


GN-1 Obsługa zgłoszeń jednostek wykonawstwa geodezyjnego
Opis usługi
Wniosek1
Wniosek2

GN-2  Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.
Opis usługi
Wniosek1
Wniosek2

GN-3 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 Opis usługi
Wniosek

GN-4 Wydawanie wypisu oraz wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.
Opis usługi
Wniosek

GN-5  Udostępnianie danych podmiotowych i przedmiotowych ze zbioru ewidencji gruntów i budynków.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2

GN-6 Wydawanie kopii mapy zasadniczej.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2

GN-7 Wydawanie kopii mapy ewidencyjnej.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2

GN-8 Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych, posiadanych przez byłych właścicieli na podstawie ewidencji gruntów i budynków.
Opis usługi
Wniosek

GN-9 Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że wpis w dziale III księgi wieczystej dotyczący ciężaru realnego stał się wpisem bezprzedmiotowym.
- nie obowiązuje od 09.10.2012

GN-10 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że wpis w dziale IV księgi wieczystej dotyczący hipoteki stał się wpisem bezprzedmiotowym.
Opis usługi
Wniosek

GN-11 Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Rawickiego.
Opis usługi

GN-12 Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
Opis usługi

GN-13 Wydawanie decyzji o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę.
Opis usługi

GN-14 Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Opis usługi
Wniosek

GN-15 Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - usługa realizowana przez Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska (ABŚ-40).

GN-16 Wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Opis usługi
Zgłoszenie

GN-17 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.
Opis usługi
Zgłoszenie

GN-18 Udostępnianie innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2

GN-19 Udostęnianie zbiorów danych bazy danych EGiB.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2

GN-20 Udostępnianie zbiorów danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2

GN-21 Udostępnianie zbiorów danych Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych.
Opis usługi
Wniosek 1

GN-22 Udostępnianie zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2