Elektroniczny Punkt Obsługi Mieszkańców

Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

7 czerwca 2015

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Symbol Wydziału "ABŚ"

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Cieplik

 

Starostwo Powiatowe

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

63-900 Rawicz

Pracownicy urzędują w pokojach nr 13, 14, 15, 19, 19B, 20

tel. 65 545 2160 - Naczelnik

 tel. 65 545 4212, 65 545 1783, 65 546 1109

 email: budownictwo@powiatrawicki.pl

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, przygotowania i prowadzenia remontów oraz inwestycji powiatowych, prawa wodnego, ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej, ochrony przyrody, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, ochrony zwierząt.