Elektroniczny Punkt Obsługi Mieszkańców

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Artykuły

Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Symbol Wydziału "GN"

Naczelnik Wydziału - Janusz Turek

Czytaj więcej o: Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

Katalog spraw

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami druków

Czytaj więcej o: Katalog spraw