Katalog spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2015

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami druków


GP-1 Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę
Opis usługi
Wniosek

GP-2 Zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznychi dodatku do dokumentacji geologicznej
Opis usługi
Wniosek

GP-3 Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych
Opis usługi

GP-4 Wydawanie koncesji na wydobywanie ze złóż kopalin pospolitych
Opis usługi


GP-5 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
Opis usługi
Wniosek

GP-6 Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów- dotyczy gruntów po eksploatacji kopalin
Opis usługi