Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020
Wydział  Organizacyjny
 
Symbol Wydziału "OR"
 
Naczelnik Wydziału: Izabela Sarnowska
Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.

Wydział Organizacyjny opracowuje projekt struktury organizacyjnej Starostwa, określa zasady jego funkcjonowania, prowadzi sprawy związane z obsługą Zarządu, Rady, Starosty oraz interesantów. Zapewnia organizację przyjmowania interesantów w sprawie petycji, skarg i wniosków, prowadzi sprawy kadrowe, szkoleniowe pracowników, sprawy w zakresie przygotowania i prowadzenia remontów oraz inwestycji dotyczących budynków Starostwa.