Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2015

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol Wydziału "ZON"

Przewodniczący Zespołu: Justyna Skrzypek

Starostwo Powiatowe

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

 63-900 Rawicz

Pracownicy urzędują w pokoju nr 6

tel. 65 545 3505

email: zon@powiatrawicki.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się:

1) gromadzeniem dokumentacji medyczno - osobowej osób składających wnioski do zespołu,

2) prowadzeniem rejestru wniosków i spraw dotyczących działalności zespołu,

3) merytoryczno - technicznym organizowaniem składów orzekających,

4) sporządzaniem protokołów z posiedzeń składów orzekających,

5) przygotowywaniem orzeczeń o:
niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień,

6) składaniem kwartalnych informacji o realizacji zadań zespołu,

7) wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących ulg i uprawnień,

8) wydawaniem kart parkingowych.