Katalog spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2015

WO-1 Wpis do ewidencji szkoły niepublicznej, placówki oświatowej niepublicznej.
Opis usługi
Zgłoszenie
Informacja
Zobowiązanie
 

WO-2 Kierowanie dzieci i młodzieży do:
- szkół specjalnych,
- specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
Opis usługi
Wniosek


WO-3 Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki:

Opis usługi
Oświadczenie
Wniosek
Zaświadczenie
 

WO-4 Wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

Opis usługi

WO-5 Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli lub byłych nauczycieli ze szkół i placówek dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym:

Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie - zgoda na przetwarzania danych osobowych