Podstawowe informacje o komórce realizującej zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2015

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju

Symbol Wydziału "WO"  

Naczelnik Wydziału - Katarzyna Łęcka

Starostwo Powiatowe

63-900 Rawicz; Rynek 17

Pracownicy urzędują w pokojach nr 31, 33, 34

tel. 65 546 5128 - Naczelnik

tel. 65 546 5130

tel. 65 546 5139

email: oswiata@powiatrawicki.pl

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju zajmuje się organizacją powiatowych jednostek oświatowych, prowadzi sprawy z zakresu kultury, sportu, ochrony zdrowia, promocji powiatu, współpracy zagranicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.